Mit vizsgálunk:

  • Védőföldelés vizsgálat
  • Alacsony frekvenciás elektromos erőterek mérése földpotenciálhoz viszonyítva
  • Alacsony frekvenciás elektromos erőterek mérése potenciálmentesen
  • Alacsony frekvenciás mágneses erőterek mérése
  • Magas frekvenciás elektromágneses sugárzások mérése

A méréseket a bármilyen napszakban el lehet végezni, kb. egy órát vesz igénybe egy szoba, kiértékeléssel együtt.

Védőföldelés vizsgálata:

Amennyiben a lakásban a védőföldelés mért értéke nem megfelelő, meghibásodott a hálózat vagy esetleg nincs kiépítve, akkor javaslom keressen fel egy villanyszerelőt. Ebben az esetben az elektromos mezőt nem tudjuk mérni a földpotenciálhoz viszonyítva.

TESTAVIT SCHUKI 3 dugaszolóaljzat vizsgáló készülékekkel probléma nélkül lehet dugaljakat, kábeldobokat, készülék vezetékeket és összekötő kábeleket vizsgálni 230 V-os berendezéseknél. Az életveszélyes konnektorhibákat a vizsgáló készülék különböző jelzőlámpa-kombinációkkal mutatja. A vizsgálat automatikus és kiterjed a vezetékek helyes bekötésére.

Alacsony és magas frekvenciás jelek vizsgálata:

Az elektroszmog mérését speciálisan erre a célra gyártott műszerek segítségével végzem, melyeket a nemzetközileg elismert, német cég, a Gigahertz Solutions fejleszt. Az általuk gyártott műszerek pontos és megbízható mérést tesznek lehetővé, igazodnak a nemzetközi normákhoz és az igen szigorú épületbiológiai irányelvekhez.

ME 3830B alacsonyfrekvenciás mérőműszer, 5-100kHz a frekvencia tartomány, méri az elektromos váltakozó mezőket a földpotenciálhoz képest (1-9999 V/m), utána potenciál mentesen és a mágneses fluxussűrűséget (1-2000 nT).

Térerősség földpotenciálhoz viszonyítva (volt/méter):

Nincs anomália: < 1 V/m
Gyenge anomália: 1-5 V/m
Erős anomália: 5-50 V/m
Extrém anomália: >50 V/m

Potenciál mentes térerősség (volt/méter):

Nincs anomália: < 0,3 V/m
Gyenge anomália: 0,3-1,5 V/m
Erős anomália: 1,5-10 V/m
Extrém anomália: >10 V/m

Fluxussűrűség (nano Tesla):

Nincs anomália: < 20 nT
Gyenge anomália: 20-100 nT
Erős anomália: 100-500 nT
Extrém anomália: >500 nT

HF 35 C nagyfrekvenciás mérőműszer, 800-2700 MHz a frekvencia tartomány, RMS, 199,9uW/m2 tartományban mérve a nagyfrekvenciás térerő műszeresen pontosan mérhető.

Az épületbiológiailag javasolt határérték 100 uW/m2. A törvényi szabályozás ennél sokkal többet megenged. Magyarországon 2-10 millió mikroW/m2.

Teljesítménysűrűség (mikrowatt/négyzetméter):

Nincs anomália: < 0,1 μW/m²
Gyenge anomália: 0,1-10 μW/m²
Erős anomália: 10-1000 μW/m²
Extrém anomália: > 1000 μW/m²

error: A tartalom védett!